Eksamineret
Sikkerhedsleder/

Sikkerhedsrådgiver

Flemming Sørensen
Rækmarken 22
4300  Holbæk

Tlf.: 59462467
Fax: 59462468
Mobiltlf.: 40333518
E-mail: FS.sik@mail.dk

 

 

Siden er lavet til
800 X 600 Explorer
KE WEB Design

Sørensen Sikkerhedsrådgivning tilbyder uvildig rådgivning og service indenfor alle aspekter af sikkerhed i Deres firma.
Vore eksaminerede konsulenter er uddannede med speciale i security, risikostyring og sikkerhedsledelse.
Vore konsulenter har mere end 20 års erfaring fra ledende stillinger i de største sikrings- & serviceselskaber.
Den rigtige rådgivning betyder også den rigtige løsning til den rigtige pris - og ofte med betydelige besparelser.
Klik på fingrene for yderligere information Flemming Sørensen
Velkommen
Klik på fingrene for yderligere information

Y

Yderligere information

Er Deres nuværende sikkerhed i overensstemmelse med Deres behov? Vi er specielt uddannede til bevarelse af liv, værdier og arbejdspladser, men også til at opnå eller højne en aktiv skadesforebyggelse primært for at bevare virksomhedens troværdighed, fremtidige indtjening og aktivitetsgrundlag - herunder at kunne identificere, vurdere, styre og økonomisk kontrollere trusler mod virksomhedens aktiver.

Sørensen Sikkerhedsrådgivning analyserer på konsulentbasis Deres behov, afsøger markedet for de rigtige løsninger og sammensætter et program, der passer til Deres virksomhed.

Ofte vil vi kunne spare Dem for betydelige omkostninger.

Hos Sørensen Sikkerhedsrådgivning gør vi det, vi er gode til. 
Vi leverer en professionel og uvildig service, hvor vi tilpasser vores ydelser til deres ønsker.

Kontakt os for et uforpligtende møde og få et check af Deres sikkerhedssystem.


^

Fremstilling af udbudsmateriale

Fremstilling af udbudsmateriale

Det er ofte kompliceret, at udarbejde udbudsmateriale, hvor der er taget højde for alle faldgruber. Med kendskab til loven tager vi fat på relevante økonomiske analysemetoder, der anvendes i forbindelse med anskaffelse af sikrings- og sikkerhedssystemer. Vi analyserer Deres behov og udarbejder præcist udbudsmateriale. Så er De sikker på, at få de rigtige tilbud hjem.


^

Gennemførelse af udbudsrunder

Gennemførelse af udbudsrunder

Vi gennemfører udbudsrunder, så De ikke skal afsætte ressourcer til at finde frem til de mange forskellige udbydere herunder vurdere de enkeltes kvaliteter.
Når vi har gennemført en udbudsrunde, leverer vi et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, hvor der er taget højde for en maksimal sikring af organisationens værdier.

^

 

 

Opfølgning på implementering

Opfølgning på implementering

Sørensen Sikkerhedsrådgivning følger op under hele implementeringen af  nye sikkerhedsydelser og sikrer, at Deres virksomhed får den optimale service, således at nye sikkerhedsløsninger bliver en positiv oplevelse for hele virksomheden.

^

 

 

Genforhandling af kontrakter

Genforhandling af kontrakter

Hvor længe er det siden, Deres virksomhed har gennemgået den eller de eksisterende aftaler/kontrakter ?
Lad Sørensen Sikkerhedsrådgivning gennemgå disse. Meget ofte er der mulighed for at få bedre løsninger til den samme pris, eller få den nuværende løsning til en lavere pris.

^

 

 

Kontrol af levende sikkerhedssystemer

Kontrol af leverede sikkerhedssystemer

Vi kontrollerer og overvåger, at de ydelser De har købt, lever op til de aftaler, der er indgået.
Vi følger løbende markedet og er således på forkant med udviklingen - såvel på det kvalitetsmæssige, som på det prismæssige område.

^

 

 

Løbende overvågning

Løbende overvågning

Sørensen Sikkerhedsrådgivning tilbyder løbende overvågning af de leverede ydelser.
Denne ydelse kan aftales individuelt og tilpasses de behov, der måtte være i den enkelte virksomhed.
Afrapporteringen tilpasses den enkelte virksomheds ønsker og behov.

^

Driftsovervågning

Sikkerhedschef/Leder

Sørensen Sikkerhedsrådgivning tilbyder på konsulentbasis, at gå ind og være virksomhedens Sikkerhedschef/Leder. 

Vi tilbyder sparring af virksomhedsledelsen. Vi udarbejder og opdaterer kontrakter på sikkerhedsydelser, således at disse til enhver tid stemmer overens med virksomhedens sikkerhedsniveau og udfører kontrol på de leverede sikkerhedsydelser.

Vi gennemgår opkrævninger fra sikkerhedsleverandører (betales der for mere end leveret).

Vi sikrer virksomheden mod internt svind, udarbejder materiale til brug ved efterforskning og kan bistå virksomheden ved evt. opsigelse/bortvisning af en medarbejder som følge af efterforskningen.

Hvis vagtmandskabet er i eget regi, er vi sparringspartnere og hjælper med at udstikke retningslinier/regler for udførelsen af vagten og kontrollen.
Vi udarbejder eller opdaterer vagtmanualer samt bistår virksomheden i arbejdet med at gøre samtlige ansatte bevidste om eget ansvar.

^

 

Bank

Bank

SE-nr.: 11823434

Bank forbindelse:

Den Danske Bank
Reg. nr. 3208
Konto nr.: 3208448412

^